Nowotwory wątroby

Wśród nowotworów wątroby spotyka się guzy niezłośliwe i złośliwe oraz zmiany przerzutowe. Najczęstszym nowotworem niezłośliwym jest naczyniak krwionośny wątroby (haemangioma hepatis, HH), który występuje u 2-3% ogólnej populacji. Najczęściej wykrywany jest przypadkowo. Rzadki jest również ogniskowy rozrost wątroby (focal nodular hyperplasia, FNH) zaliczany do zmian łagodnych. Występuje u 0,3% populacji, częściej u kobiet, szczególnie u tych, które stosują hormonalną terapię zastępczą lub przyjmują hormonalne środki antykoncepcyjne. Natomiast gruczolak wątrobowokomórkowy (hepatocellular adenoma, HA) występuje najczęściej u kobiet w wieku rozrodczym, które długo przyjmują hormonalne środki antykoncepcyjne. Największym zagrożeniem ze strony zmian łagodnych jest ich pęknięcie i krwotok do powłok brzusznych.

Nowotwory złośliwe rozwijają się szybciej niż łagodne. W przypadku ich wystąpienia rokowanie jest dużo gorsze. Najczęstszym nowotworem złośliwym wątroby jest rak wątrobowokomórkowy (hepatocellular carcinoma, HCC) wywodzący się z hepatocytów.

Wątroba jest również najczęstszym miejscem rozwoju guzów przerzutowych nowotworów zlokalizowanych w innych narządach. Jest to spowodowane dużą ilością krwi przepływającej przez ten narząd. Ponad połowa przypadków to przerzuty nowotworów, z których krew spływa poprzez żyłę wrotną do wątroby – dominują tutaj rak odbytnicy i okrężnicy, ale spotyka się również przerzuty raków płuca, piersi i układu moczowo-płciowego.