Literatura

Strona ABCWatroba.pl została opracowana w oparciu o m.in. następujące źródła:

  • Nowakowska-Duława E, Nowak A. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób dróg żółciowych. Postępy Nauk Medycznych 2/2001, s. 3-13.
  • Nazzal K. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i lekooporność. Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4 (1): 7–11
  • Gutkowski K, Hartleb M, Kajor M. Rak wątrobowokomórkowy – dylematy diagnostyczne. Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (2): 61–67
  • Gutkowski K, Hartleb M. Pierwotna marskość żółciowa – dylematy etiopatogenetyczne. Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (3): 125–130
  • Juszczyk J. Marskość wątroby. Przew Lek 2001, 4, 3, 12-17
  • Gutkowski K, Hartleb M. Pierwotna marskość żółciowa – dylematy etiopatogenetyczne. Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (3):125-130
  • Orłowski W. Nauka o chorobach wewnętrznych. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Tom VI. Choroby układu pokarmowego. Warszawa 1990.
  • Szczeklik A. Gajewski P. Choroby wewnętrzne – kompendium medycyny praktycznej. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.